FANDOM


Đội số một (一番隊, ichiban-tai; "Squad 1" trong bản dub tiếng Anh) là một trong những đội thuộc Gotei 13, do Shunsui Kyōraku chỉ huy.

Cơ cấu tổ chức

Dưới sự chỉ huy của Yamamoto, đội số một theo truyền thống tổ chức của một đội Gotei 13 điển hình; tuy nhiên khi Shunsui Kyōraku lên tiếp quản đội này, ông đã giao quyền đội phó lại cho hai người: Genshirō Okikiba lo những công việc quản lý bên ngoài, và Nanao Ise, người hỗ trợ cho ông.

Vai trò đặc biệt

Đội số 1 không đảm nhận những vai trò đặc biệt nào. Đội số một chính là đội mạnh nhất trong số 13 đội. Ngay cả những thành viên cấp dưới của đội này cũng được xem là hình mẫu của một Shinigami kiểu mẫu. Mọi tình huống khẩn cấp phải được xử lý một cách nhanh chóng; những quyết định và hành động nhanh luôn là yếu tố cần thiết. Cả đội có thể xác định được tình huống khẩn cấp và huy động rất nhanh, trước khi có lệnh triệu tập được ban hành.