FANDOM


ByakuyaBankai.gif(190 × 108 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2,67 MB, kiểu MIME: image/gif, có lặp, 361 khung ảnh, 18s)
Red copyright Sử dụng hợp lý trong bài
  • Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Byakuya Kuchiki

    Byakuya là người đứng đầu dòng tộc đời thứ 28 của dòng họ Kuchiki, một trong 4 gia tộc lớn nhất ở…

  • Byakuya Kuchiki/Năng lực và sức mạnh

    Master Swordsmanship Specialist: Thuần thục kiếm thuật, những đòn tấn công của anh có độ chính xác…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:18, ngày 15 tháng 1 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:18, ngày 15 tháng 1 năm 2013190 × 108 (2,67 MB)Shieru-chan (tường | đóng góp)