FANDOM


Độ phân giải tối đa (tải về)‎ (512 × 512 điểm ảnh, kích thước tập tin: 129 kB, kiểu MIME: image/png)
Red copyright Sử dụng hợp lý trong bài
  • Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Tập tin:1.jpeg

    Sử dụng hợp lý trong bài Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này…

  • Tập tin:10.jpeg

    Sử dụng hợp lý trong bài Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này…

  • Tập tin:10.jpg

    Sử dụng hợp lý trong bài Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:31, ngày 6 tháng 4 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:31, ngày 6 tháng 4 năm 2012512 × 512 (129 kB)Kadogawa Hokaze (tường | đóng góp){{SDHL}}